Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 3 – 2016

0
335

Trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 3 – 2016

Không phải là trường chuyên danh tiếng, nhưng kỳ thi THPT quốc gia vừa qua trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An) có một lớp học đạt tỷ lệ điểm xét tuyển đại học rất cao. 26/45 học sinh đạt điểm xét tuyển 3 môn trên 25 điểm.

quynh luu 1

Câu 46: Một loại nước tự nhiên có chứa [Ca2+] = 4.10-4M; [HCO3] = 3.10-4M, còn lại là ion Cl. Để làm mềm loại nước này thường có 2 cách

– Cách 1: Cho tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3

– Cách 2: Cho tác dụng vừa đủ với CaO để loại bỏ phần nước cứng tạm thời rồi sau đó tác dụng vừa đủ với Na2CO3

Một nhà máy sản xuất nước sinh hoạt có công suất trung bình 100000 m3/1 ngày đêm, dùng nguồn nước trên để sản xuất nước sạch (giả thiết là nước mất hoàn toàn độ cứng) nếu sử dụng cách 2 thì 1 năm (365 ngày) nhà máy nước này sẽ tiết kiệm được so với cách 1 bao khoảng nhiêu tiền? (biết đơn giá Na2CO3: 6000đ/1kg; CaO; 1000đ/1kg)

A. 2117 triệu đồng

B. 6044triệu đồng

C. 3175 triệu đồng

D. 6657 triệu đồng

Câu 49: X là một peptit có 16 mắt xích (được tạo từ các -amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH). Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2. Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 1/5 thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là?

A. 46 gam

B. 41 gam

C. 43 gam

D. 38 gam

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.