Tổng hợp đề thi học sinh giỏi hóa thành phố hà nội

Tổng hợp tất cả các đề thi và đáp án học sinh giỏi môn hóa học thành phố hà nội từ năm 1993 tới nay

Chuyên đề : HSG tỉnh môn hóa học

Bộ tài liệu gồm có:

Tổng hợp đề thi HSG Hà Nội từ 1993-2003 môn hóa

Tải về tại đây: Link Download

Đề thi HSG Thành phố Hà Nội từ 2006-2008 môn hóa

Tải về tại đây: Link Download

Đề thi và hướng dẫn chấm HSG Hóa học 12 Thành phố Hà Nội (2008-2009)

Tải về tại đây: Link Download

Đề thi HSG Thành phố Hà Nội vòng 2 (2009 – 2010) môn hóa học

Tải về tại đây: Link Download

Đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 môn Hóa (2011 – 2012) Hà Nội Amsterdam

Tải về tại đây: Link Download

Đề thi học sinh giỏi Hóa 12 thành phố hà nội 2014-2015

Tải về tại đây: Link Download

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here