Home Hóa Học THCS Tổng hợp các bộ sách Hóa học LTĐH hay

Tổng hợp các bộ sách Hóa học LTĐH hay

0
1505

Tổng hợp các bộ sách Hóa học LTĐH hay

1. Nguyễn Minh Tuấn

22 Phương pháp và kỹ thuật hiện đại Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Học – Tập 1 – Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

22 Phương pháp và kỹ thuật hiện đại Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Học – Tập 2- Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

2. Nguyễn Ngọc Hà

Bộ đề môn Hóa học chuẩn bị cho kỳ thi THQG – Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên)

3. Cù Thanh Toàn

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học – Tập 1: Hóa học đại cương – Tác giả: Cù Thanh Toàn

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học – Tập 2: Hóa học vô cơ – Tác giả: Cù Thanh Toàn

Giải nhanh 25 đề thi môn hóa theo cấu trúc của BGDĐT – Tác giả: Cù Thanh Toàn

Bộ đề thi thử theo cấu trúc đề thi mới nhất của BGDĐT Môn Hóa học – Tập 2 – Tác giả: Cù Thanh Toàn

4. Ts. Cao Cự Giác

Hướng dẫn giải nhanh BT trắc nghiệm Hóa học 12 – Tác giả: Cao Cự Giác

Hỏi đáp Hóa học phổ thông – Những ứng dụng trong thực tiễn – Tác giả: Cao Cự Giác

5. Nguyễn Anh Phong

Giải chi tiết 99 đề thi thử THPTQG Hóa học – Tập 1 – Tác giả: Nguyễn Anh Phong

Giải chi tiết 99 đề thi thử THPTQG Hóa học – Tập 2 – Tác giả: Nguyễn Anh Phong

Khám phá tư duy nhanh thần tốc Hóa học – Tác giả: Nguyễn Anh Phong

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học – Tập 1: Vô Cơ – Tác giả: Nguyễn Anh Phong

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa Học – Tập 2: Hữu cơ – Tác giả: Nguyễn Anh Phong

6. 1Lovebook

Tuyển tập 90 đề thi thử THPTQG Hóa học – Tập 1 – Tác giả: 1Lovebook

7. Lê Đăng Khương

Làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày – Tác giả: Lê Đăng Khương

Mindmap làm chủ môn Hóa học trong 30 ngày – Tác giả: Lê Đăng Khương

8. Sách Megabook

Tuyệt đỉnh luyện đề THPTQG môn Hóa học 

Sổ tay công phá lý thuyết Hóa học 

9. Nhiều tác giả

16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập Hóa học trắc nghiệm

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi ĐH môn Hóa học từ 2007 đến 2010

10. Sách giải Hóa học 12

Bài giảng và lời giải chi tiết Hóa học 12 – Tác giả: Nguyễn Hoàng Long

11. Nguyễn Thanh Khuyến

Bộ đề ôn luyện thi trác nghiệm môn Hóa – Tác giả: Nguyễn Thanh Khuyến

12. Nguyễn Đình Độ

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học – Tác giả: Nguyễn Đình Độ

Giải nhanh nhờ áp dụng đúng định luật hoặc kết hợp các định luật môn Hóa học – Tác giả: Nguyễn Đình Độ

13. Nguyễn Văn Bang

Các phương pháp chọn lọc giải nhanh trắc nghiệm Hóa học – Tác giả: Nguyễn Văn Bang

14. Quách Văn Long

Giới thiệu bộ đề thi thử Đại học và Cao đẳng – Tác giả: Quách Văn Long

15. Ngô Ngọc An 

Giúp trí nhớ chuổi phản ứng hóa học – Tác giả: Ngô Ngọc An

16. Lê Thanh Hải

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm phân tích và giải đề thi TN, ĐH, CĐ – Tác giả: Lê Thanh Hải

17. Nguyễn Khoa Thị Phượng

Phương pháp giải nhanh các bài toán Hóa học trọng tâm – Tác giả: Nguyễn Khoa Thị Phượng

18. Hoàng Nguyên Ngân

Tổng hợp các phương pháp giải nhanh môn Hóa học – Tác giả: Hoàng Nguyên Ngân

Leave a comment

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.