Tổng hợp 40 năm đề thi ICHO (olympic hóa học quốc tế)

0
1155

Tổng hợp 40 năm đề thi ICHO (olympic hóa học quốc tế)

Tổng hợp đề thi ICHO (International Chemistry Olympiad) từ năm 1968 đến năm 2008

Nội dung đề thi olympic hóa học quốc tế

 • ICHO lần thứ 40 đã được tổ chức ở Budapest, Hungary, tháng Bảy 12-21 2008.
 • ICHO lần thứ 39 đã được tổ chức ở Mát-xcơ-va, Nga, tháng Bảy 15-24 2007.
 • ICHO lần thứ 38 đã được tổ chức ở Gyeongsan, Nam Hàn, tháng Bảy 1-11 2006.
 • ICHO lần thứ 37 đã được tổ chức ở Taipei, Đài Loan, tháng Bảy 16-25 2005.
 • ICHO lần thứ 36 đã được tổ chức ở Kiel, Đức, tháng Bảy 18-27 2004.
 • ICHO lần thứ 35 đã được tổ chức ở Athens, Hy Lạp, tháng Bảy 5-14 2003.
 • ICHO lần thứ 34 đã được tổ chức ở Groningen, Hà Lan, tháng Bảy 5-14 2002.
 • ICHO lần thứ 33 đã được tổ chức ở Mumbai, Ấn Độ, tháng Bảy 6-15 2001.
 • ICHO lần thứ 32 đã được tổ chức ở Copenhagen, Đan Mạch, tháng Bảy 2-11 2000.
 • ICHO lần thứ 31 đã được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, tháng Bảy 4-11 1999.
 • ICHO lần thứ 30 đã được tổ chức ở Melbourne, Australia, tháng Bảy 5-14 1998.
 • ICHO lần thứ 29 đã được tổ chức ở Montreal, Canada tháng Bảy 13-22 1997.
 • ICHO lần thứ 28 đã được tổ chức ở Mát-xcơ-va, Nga, tháng Bảy 14-23 1996.
 • ICHO lần thứ 27 đã được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng Bảy 13-20 1995.
 • ICHO lần thứ 26 đã được tổ chức ở Oslo, Na Uy, tháng Bảy 3-11 1994.
 • ICHO lần thứ 25 đã được tổ chức ở Perugia, Italy, tháng Bảy 11-22 1993,
 • ICHO lần thứ 24 đã được tổ chức ở Pittsburgh và Washington, D.C., Hoa Kỳ, tháng Bảy 11-22 1992.
 • ICHO lần thứ 23 đã được tổ chức ở Łódź, Ba Lan, tháng Bảy 7-15 1991.
 • ICHO lần thứ 22 đã được tổ chức ở Paris, Pháp, tháng Bảy 8-17 1990.
 • ICHO lần thứ 21 đã được tổ chức ở Halle, Cộng hòa Dân chủ Đức, tháng Bảy 2-10 1989.
 • ICHO lần thứ 20 đã được tổ chức ở Espoo, Phần Lan, tháng Bảy 2-9 1988.
 • ICHO lần thứ 19 đã được tổ chức ở Veszprém, Hungary, tháng Bảy 6-15 1987.
 • ICHO lần thứ 18 đã được tổ chức ở Leiden, Hà Lan, tháng Bảy 6-15 1986.
 • ICHO lần thứ 17 đã được tổ chức ở Bratislava, Czechoslovakia, tháng Bảy 1-8 1985.
 • ICHO lần thứ 16 đã được tổ chức ở Frankfurt, Tây Đức, tháng Bảy 1-10 1984.
 • ICHO lần thứ 15 đã được tổ chức ở Timişoara, România, tháng Bảy 2-11 1983.
 • ICHO lần thứ 14 đã được tổ chức ở Stockholm, Thụy Điển, tháng Bảy 3-12, 1982.
 • ICHO lần thứ 13 đã được tổ chức ở Burgas, Bulgaria, tháng Bảy 13-23 1981.
 • ICHO lần thứ 12 đã được tổ chức ở Linz, Austria, tháng Bảy 13-23 1980.
 • ICHO lần thứ 11 đã được tổ chức ở Leningrad, Liên bang Xô Viết, tháng Bảy 2-11, 1979.
 • ICHO lần thứ 10 đã được tổ chức ở Toruń, Ba Lan, tháng Bảy 3-13 1978.
 • ICHO lần thứ 09 đã được tổ chức ở Bratislava, Czechoslovakia, tháng Bảy 4-14 1977.
 • ICHO lần thứ 08 đã được tổ chức ở Halle, Cộng hòa Dân chủ Đức, tháng Bảy 10-19 1976.
 • ICHO lần thứ 07 đã được tổ chức ở Veszprém, Hungary, tháng Bảy 1-10 1975.
 • ICHO lần thứ 06 đã được tổ chức ở Bucharest, România, tháng Bảy 1-10 1974.
 • ICHO lần thứ 05 đã được tổ chức ở Sofia, Bulgaria, tháng Bảy 1-10 1973.
 • ICHO lần thứ 04 đã được tổ chức ở Mát-xcơ-va, Liên bang Xô Viết, tháng Bảy 1-10 1972.
 • ICHO không được tổ chức vào năm 1971.
 • ICHO lần thứ 03 đã được tổ chức ở Budapest, Hungary, tháng Bảy 1-5 1970.
 • ICHO lần thứ 02 đã được tổ chức ở Katowice, Ba Lan, tháng Sáu 16-20 1969.
 • ICHO lần thứ 01 đã được tổ chức ở Praha, Czechoslovakia tháng Sáu 18-21 1968.
Tuyển tập Đề thi ICHO
Các bạn download bộ 40 đề thi olympic hóa học quốc tế  qua các link dưới đây:
Đề thi từ Lần 01 (1968) – Lần 05 (1973): DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 06 (1974) – Lần 10 (1978): DOWNLOAD hoặc DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 11 (1979) – Lần 15 (1983): DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 16 (1984) – Lần 20 (1988): DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 21 (1989) – Lần 25 (1993): DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 26 (1994) – Lần 30 (1998): DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 31 (1999) – Lần 35 (2003): DOWNLOAD
Đề thi từ Lần 36 (2004) – Lần 40 (2008): DOWNLOAD

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.