Hệ thống lí thuyết và bài tập động hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

0
746

Hệ thống lí thuyết và bài tập động hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

Mời quý thầy cô và các bạn đang ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa hay đang ôn thi học sinh giỏi môn hóa học cùng tham khảo SKKN hệ thống lí thuyết và bài tập động hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia được trích từ bộ sáng kiến kinh nghiệm của các giáo viên chuyên hóa học.

Trong những năm qua, đề thi học sinh giỏi cấp quốc giaquốc tế thường đề cập tới phần động hóa học dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa phổ thông , do điều kiện giới hạn về thời gian nên những kiến thức trên chỉ được đề cập đến một cách sơ lược. Qua thực tiễn giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia nhiều năm tôi đă nghiên cứu, lựa chọn và hệ thống những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm; sưu tầm những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về động hóa học giúp cho học sinh có một tài liệu khá đầy đủ về động học phản ứng, hiểu sâu và vận dụng được tốt những kiến thức trên vào việc giải các bài tập, đáp ứng ngày càng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học.

 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.