điểm 10 môn Hóa
điểm 10 môn Hóa

Hệ thống bài tập hay và khó

Đâu là nguồn bài tập mà sau khi đọc mỗi một bài trong đó đều đem lại cho các em những kiến thức bổ ích? Đâu là nguồn bài tập không khiến các em bị mất thời gian đọc đề và tính toán những bài quá dễ? Nguồn bài tập đó phải có những bài có độ khó phù hợp với các em, phải là những bài tập mang tính tổng hợp, đa dạng kiến thức, mỗi bài tập phải hàm chứa nhiều kiến thức bắt người làm phải suy luận!

k1

k2

k3

k4

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.