Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3

0
441

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3

Ebooks, sách hóa hữu cơ dành cho học sinh, sinh viên đại học

hóa hoc huu co - t3

Bộ sách “Cơ sở hó học hữu cơ” được biên soạn theo chương trình đào tạo môn học hoá hữu cơ cơ bản ở hệ đại học và hệ cao học trong nhiều năm giảng dạy ở đại học sư phạm

Bộ sácht rình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, phương pháp tổng hợp, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hidrocacbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử.

Nội dung bộ sách được trình bày trong 18 chương và chia làm ba tập:
– Tập 1: Chương 1 đến chương 7
– Tập 2: Chương 8 đến chương 12
– Tập 3: Chương 13 đến chương 18

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.