Tài liệu hướng dẫn học và thi giải nhanh hóa học bằng máy tính casio

0
449

Tài liệu hướng dẫn học và thi giải nhanh hóa học bằng máy tính casio

I. Nội dung thi

– Tất cả các kiến thức trong chương trình trung học phổ thông
– Các phép tính được sử dụng:

1. Phép tính cộng, trừ, nhân, chia thông thường

2. Phép tính hàm lượng phần trăm

3. Phép tính cộng trừ các phân số

4. Phép tính bình phương, số mũ, khai căn

5. Phép tính logarit (log; ln) và đối logarit

6. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

7. Phép tính các hàm số lượng giác sin, cos, tg, cotg

8. Giải hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn

9. Giải hệ ba phương trình bậc nhất một ẩn

10. Giải phương trình bậc hai một ẩn

11. Giải phương trình bậc ba một ẩn

12. Các phép tính về vi phân, tích phân, đạo hàm

II. Cấu trúc bản đề thi

Phần thứ nhất: HS trình bày lời giải về nội dung hóa học
Phần thứ hai: HS trình bày cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình và tính toán
Phần thứ ba: HS trình bày kết quả

III. Hướng dẫn cách làm bài và tính điểm

Để giải một bài toán Hoá học, thí sinh phải ghi tương ứng tóm tắt lời giải về nội dung hóa học, cách sử dụng máy tính bỏ túi để giải phương trình và tính toán kết quả vào các phần tương ứng có sẵn trong bản đề thi.

Mỗi bài toán được chấm điểm theo thang điểm 5. Điểm của một bài toán bằng tổng điểm của 3 phần trên.

Điểm của bài thi là tổng điểm thí sinh làm được (không vi phạm qui chế thi) của 10 bài toán trong bài thi.

IV. Ví dụ đề bài toán và cách trình bày bài giải

(Đang cập nhật ………………)

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.