Ứng Dụng Công Nghệ

Nơi chia sẻ các vấn đề về sử dụng – ứng dụng công nghệ vào trong quá trình dạy – học

Latest Ứng Dụng Công Nghệ News

Sử dụng phần mềm Novoasoft Scienceword trong dạy học hoá học

Sử dụng phần mềm Novoasoft Scienceword trong dạy học hoá học Novoasoft…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ISIS Draw 2.4 Là phần mềm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh