Tag: tư duy

Phát triển tư duy học sinh qua giải bài tập

Từ ví dụ có hướng dẫn giải sau đây, hãy giải bài

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đặt câu hỏi thế nào để phát triển năng lực học sinh?

Đặt câu hỏi thế nào để phát triển năng lực học sinh?

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Những hình thức cơ bản của tư duy

NHỮNG HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA TƯ DUY .1. Khái niệm :

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Rèn luyện các thao tác tư duy trong dạy học môn hoá học

Rèn luyện các thao tác tư duy trong dạy học môn hoá

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh