Đề thi thử Đại Học môn Hóa học năm 2016

Đề thi thử Đại Học năm 2016 - Thầy Chung - THPT

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Có 40% câu hỏi nâng cao trong đề thi THPT quốc gia 2016

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, đề thi 2016 sẽ có

Th.S Ngô Xuân Quỳnh Th.S Ngô Xuân Quỳnh