Tag: lời giải

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 (Có đáp án chi tiết) [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B-aanuOGvhwecnFmT2N5WGNJalE/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Một số bài toán vô cơ hay và khó - phần 1 - Năm 2016 Câu 1: Hỗn hợp X gồm Cu, Fe2O3 và Fe3O4...
Tập tài liệu tổng hợp 20 đề thi thử và lời giải chi tiết của các trường chuyên trên cả nước do tác giả...

Leave a comment