Tag: hướng dẫn

8 cách giúp giáo viên chuyển từ “dạy” sang “tổ chức hướng dẫn”

8 cách giúp giáo viên chuyển từ “dạy” sang “tổ chức hướng…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số video về sử dụng phần mềm Hóa Học

Một số video về sử dụng phần mềm Hóa Học Đối với…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh