Tag: học thuyết

JJ Thomson: Người phát hiện electron

Vào năm 1897, nhà khoa học người Anh JJ Thomson thực hiện…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh