Tag: Hóa THCS

Vẻ đẹp của phân tích hệ số trong giải toán hóa THCS

Vẻ đẹp của phân tích hệ số trong giải toán hóa THCS…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số vấn đề phát triển hóa học THCS 8-9

Một số vấn đề phát triển hóa học THCS 8-9 Toán Hóa…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh