Tag: hóa 10

Đề thi thử trường THPT Yên Định 1 – Thanh Hóa

Đề thi thử trường THPT Yên Định 1 – Thanh Hóa Trường…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đề thi thử ĐH khối 10 chương halogen

Đề thi thử ĐH khối 10 chương halogen

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số điểm chưa chính xác trong sách giáo khoa và sách giáo viên

Một số điểm chưa chính xác trong sách giáo khoa và sách…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Chuyên đề – So sánh bán kính nguyên tử giữa nguyên tử và ion

Chuyên đề - So sánh bán kính nguyên tử giữa nguyên tử…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh