18 C
Hanoi
Saturday, January 16, 2021

halogen

- Advertisement -

Bài test kiến thức lý thuyết về chương nhóm Halogen

Bài test kiến thức lý thuyết về chương nhóm Halogen [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B7xZnMp1uJppQkt3c2RabUJzUkE/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Đề thi khảo sát, đánh giá kiến thức – Halogen và các hợp chất

Đề thi khảo sát, đánh giá kiến thức - Halogen và các hợp chất [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B7xZnMp1uJppSGtWd1hfX21OX3M/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Hệ thống bài tập Phi kim bồi dưỡng HSG các cấp

Hệ thống bài tập Phi kim bồi dưỡng HSG các cấp Kiến thức cơ sở Hóa học chung; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu...

Bài tập hình vẽ – đồ thị liên quan về nhóm Halogen

BÀI TẬP HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ LIÊN QUAN VỀ NHÓM HALOGEN [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMNXFOZU9tUC1JdEU/preview" query="" width="100%" height="1180" /]
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -

Leave a comment