Tag: đông nhanh

Vì sao nước nóng đông nhanh hơn nước lạnh?

Vì sao nước nóng đông nhanh hơn nước lạnh? Trải qua hàng…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh