Tag: đề thi chọn hsg

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2017-2018 là đề thi môn Hóa...
- Trường THPT Thăng Long - Đề thi Olimpic môn Hoá - HSG môn Hoá 10
Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 -  tỉnh Bắc Ninh [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMeHJOX3RHRVNfTWs/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Quảng Trị: Đề thi chọn HSG hóa học 12 – Năm 2013 - 2014 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMalhfVTdfSTI1UTQ/preview" query="" width="100%" height="1280" /]

Leave a comment