SGD Thanh Hóa – Đề khảo sát chất lượng 12 – Năm học 2016 – 2017

0
1247

SGD Thanh Hóa – Đề khảo sát chất lượng 12 – Năm học 2016 – 2017

Gửi tới toàn thể bà con anh em bài thi “Khảo sát chất lượng 12” do sở giáo dục Thanh Hóa đưa ra để đánh giá toàn bộ học sinh của tỉnh Thanh Hóa vào ngày 10 tháng 04 năm 2017.

P/s: Bạn có suy nghĩ gì về nội dung của đề ?

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.