Sách giáo khoa hóa học 8

Sơ lược:
Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử
Chương 2: Phản ứng hóa học
Chương 3: Mol và tính toán trong hóa học
Chương 4: Oxi – Không khí
Chương 5: Hiđro – Nước
Chương 6: Dung dịch

Định dạng file PDF
Tải về:

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.