Nguyên Tắc Lại Lại Của Đề Thi Đại Học

Khi nghiên cứu các đề thi của các năm trước theo dạng chuyên đề thì tôi nhận thấy một điều vô cùng thú vị và hợp lý đó là đề thi có sự lặp lại ý tưởng, kiểu ra đề, kiểu đặt c}u hỏi cũng như c|c kiến thức.

Các năm gần đây đề thi LẶP LẠI khoảng 50% ý tưởng của các năm trước do các nguyên nhân sau:

1. Kiến thức không thay đổi vì sách giáo khoa không thay đổi.

2. Kiến thức phổ thông thì phải phần lớn mọi người hiểu và làm bài được.

Nguyên tắc ra đề là xuất phát từ các phản ứng trong sách giáo khoa và thêm các công thức tính tóan, giấu một yếu tố nào đó đi và cho biết một số dữ kiện để tìm ra. Các công thức thì cũng rất ít vàkhông thay đổi.

3. Các kỹ năng, các phương pháp tư duy ít thay đổi.

4. Học sinh mỗi năm là khác nhau (có một lượng nhỏ thi lại nhưng không ảnh hưởng). Điều này có nghĩa là học sinh gần như mới và kiểm tra những kiến thức cũ nên đề cần có sự lặp lại.

5. Khi nhiều kiến thức khó, nhạy cảm không được đưa vào kỳ thi do yêu cầu giảm tải của chương trình. Điều này làm cho việc thi cử trở nên đơn giản hơn và do đó kiến thức ít đi nên buộc phải lặp lại. Nguyên tắc lặp lại

1. Khoảng 2-3 năm đề thi sẽ lặp lại một lần, có thể là ý tƣởng có thể là thay số để ra bài mới có thể là hỏi theo cách khác.

2. Không quá 50% đề các năm truớc lặp lại. Điều này đảm bảo tính mới và tính kế thừa trong đề thi.

3. Những bài lặp lại là những bài cốt lõi. Nắm chắc các dạng đó là đã làm đƣợc 80% đề thi rồi.

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.