Một số nhận xét về đề thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2010

Nhiều thí sinh chia sẻ môn Hóa, đề thi không hề khó. Rất nhiều thí sinh khẳng định bài thi của mình phải đạt điểm từ 8 trở lên. Chúc mừng các em đã thi tốt hai môn thi ngày hôm nay.

Đứng trên phương diện một thầy giáo, tôi có một vài nhân xét như sau về đề thi môn Hóa học:

1. Đề thi mới ở mức độ biết kiến thức, không có những câu có thể phân loại được học sinh.

2. Có những câu trùng kiến thức.

Ví dụ: trong mã đề 208:

Câu 17. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,4

B. 19,2

C. 9,6

D. 8,2

thi

Câu 40: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

A. CH3COONa và CH3COOH.

B. CH3COONa và CH3OH.

C. CH3COOH và CH3ONa.

D. CH3OH và CH3COOH.

Đối với 2 câu này chỉ cần câu 17 là đủ, không cần thiết đưa thêm câu 40.

Với câu 48: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loạ i Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là:

A. Cu  →  Cu2+  + 2e.

B. 2Cl-   →  Cl2  + 2e.

C. Cl2  + 2e    →    2Cl-.

D. Cu2+  + 2e  →    Cu

Nếu hết Cu2+ thì sao?, nên câu này theo tôi, chưa được chính xác vì khi hết Cu2+, thì H2O sẽ phóng điện: 2H2O +2e→H2+ 2OH

Trên đây là một vài nhận xét của tôi.

Rất mong độc giả góp thêm ý kiến.

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.