Một số nguyên tắc cần nắm về vấn đề điều chế – thí nghiệm

0
806

Một số nguyên tắc cần nắm về vấn đề điều chế – thí nghiệm

+ Đối với axit có tính chất dễ bay hơi người ta sử dụng phương pháp sunphat để điều chế

+ Đối với những khí nặng hơn không khí muốn thu được ta dùng phương pháp đẩy không khí và để xuôi bình
+ Đối với những khí nhẹ hơn không khí muốn thu được ta dùng phương pháp đẩy không khí nhưng úp ngược bình thu
+ Đối với những khí không tan trong nước hoặc ít tan trong nước ta dùng phương pháp đẩy nước.
+ Có nhiều con đường để điều chế ra một chất.Nên những chất dùng để điều chế trong thí nghiệm không phải là mặc định mà có thể thay đổi, mô hình cũng có thể thay đổi cho phù hợp với quá trình điều chế ra sản phầm
thi nghiệm

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.