Một số bài tập tư duy cao – điểm 9, 10

Chúng tôi chia sẻ với các bạn một số bài tập mức độ tư duy cao để rèn luyện kĩ năng và qua đó giúp bạn đạt được điểm 9, điểm 10.

Trong quá trình bạn giải quyết các bài tập trên, nếu có vướng mắc về phương pháp và cách làm, bạn có thể gửi E_mail về: bandoc@hoahoc.org, chúng tôi và bạn sẽ trao đổi để tìm cách tháo gỡ vấn đề của bạn.

1-hoa 1-hoa-2 1-hoa-3 1-hoa-4 1-hoa-5

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.