Một số bài tập HSG có lời giải về điểm đẳng điện

điểm đẳng điện

MỘT SỐ BÀI TẬP HSG CÓ LỜI GIẢI VỀ ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN

Điểm đẳng điện là pH mà ở đó, dạng anion và dạng cation ngang bằng, bấy giờ amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng lưỡng cực
điểm đẳng điện

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here