Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất

0
328

MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT
CỦA CHẤT HỮU CƠ THỂ HIỆN QUA CÁC CHẤT ĐỒNG PHÂN.

Trần Thị Hải Minh – THPT Chuyên Vĩnh Phúc

I. Lý do chọn chuyên đề

cau trúc

Ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của hợp chất hữu cơ là một phạm trù rộng lớn, trong chuyên đề của mình tôi chỉ xin được trình bày cái nhìn về ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của chất hữu cơ thông qua ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của các đồng phân. Đồng phân là những chất có cùng thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử, do cấu trúc khác nhau mà có tính chất khác nhau. Do vây, tôi nhận thấy việc chọn đồng phân để mô tả ảnh hưởng của cấu trúc là một cách mô tả mối quan hệ trên một cách rõ nét nhất.
II. Mục đích nghiên cứu
Thông qua hệ thống các ví dụ về chất đồng phân làm rõ ảnh hưởng của cấu trúc phân tử chất hữu cơ đến tính chất của chúng, giúp học sinh có thể tự tiếp thu và không bị nhầm lẫn tính chất giữa các chất đồng phân, từ đó có thể tiếp thu kiến thức mới tốt hơn nhằm hướng tới các kì thi học sinh giỏi quốc gia.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1. Các kiến thức về ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của chất hữu cơ.
  2. Hệ thống các bài tập áp dụng dành cho học sinh giỏi các cấp.
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Phân tích và làm rõ mối quan hệ của cấu trúc đến tính chất của chất đồng phân thông qua hệ thống ví dụ được đưa ra.
V. Phương pháp nghiên cứu
            Nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất của chất hữu cơ trong giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành hóa và các tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho học sinh chuyên Hóa.
VI. Giả thuyết khoa học.
            Việc học sinh nắm vững mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của chất đồng phân sẽ giúp các em có những hiểu biết mang tính khoa học và logich về sự đa dạng, phức tạp trong tính chất của chất hữu cơ. Kiến thức về mối quan hệ trên sẽ tạo động lực cho các em tìm tòi những mối quan hệ khác giữa trong một chất hoặc mối quan hệ giữa các chất…, đồng thời việc học sinh nắm vững mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của chất đồng phân có thể là tiền đề giúp các em mở rộng tư duy về phạm trù rộng lớn trong mối quan hệ cấu trúc ↔ tính chất của chất hữu cơ.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.