Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học – Tập 1

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học – Tập 1

Sách giới thiệu các phương pháp giải nhanh bài tập hóa học; Kĩ thuật giải nhanh về 8 chuyên đề hóa đại cương. Giúp các em rèn luyện kỹ năng giải nhanh các dạng bài tập trong đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ.
Leave a comment

Must Read

Padlet Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Padlet Trong Dạy Học

Padlet Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Padlet Trong Dạy Học ĐĂNG KÍ TẠO THÀNH VIÊN: CLICK HERE Padlet là một bức tường ảo cho phép...

Nguyên tắc bút mực xanh

Nguyên tắc bút mực xanh được giới thiệu bởi Tatiana Ivanko, một nhà tâm lý học trẻ em và cũng là một người mẹ. Trong...

Lý thuyết chương 02 – Cacbohidrat

Lý thuyết chương 02 - Cacbohidrat

Tài liệu tự học + ôn tập – SỰ ĐIỆN LY

Tài liệu tự học + ôn tập - SỰ ĐIỆN LY [googleapps domain="drive" dir="file/d/1UrjLgQI1exzOtU5hVyYeLxD4cv9WnEUk/preview" query="" width="100%" height="1480" /] LINKS TẢI PDF: LINKS

Related Articles

Padlet Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Padlet Trong Dạy Học

Padlet Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Padlet Trong Dạy Học ĐĂNG KÍ TẠO THÀNH VIÊN: CLICK HERE Padlet là một bức tường ảo cho phép...

Nguyên tắc bút mực xanh

Nguyên tắc bút mực xanh được giới thiệu bởi Tatiana Ivanko, một nhà tâm lý học trẻ em và cũng là một người mẹ. Trong...

Lý thuyết chương 02 – Cacbohidrat

Lý thuyết chương 02 - Cacbohidrat

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a comment