Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học – Tập 1

0
545

Kỹ thuật mới giải nhanh bài tập Hóa học – Tập 1

Sách giới thiệu các phương pháp giải nhanh bài tập hóa học; Kĩ thuật giải nhanh về 8 chuyên đề hóa đại cương. Giúp các em rèn luyện kỹ năng giải nhanh các dạng bài tập trong đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ.

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.