Kinh nghiệm giải toán kim loại tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit

0
466

Kinh nghiệm giải toán kim loại tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit

Qua những năm giảng dạy và luyện thi đại học tôi nhận thấy rằng, khả năng giải toán Hóa học của các em học sinh còn hạn chế, đặc biệt là giải toán Hoá học liên quan đến kim loại tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit.

Trong các đề thi đại học, cao đẳng những năm gần đây, bài tập dạng kim loại tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit thường xuyên xuất hiện. Các em học sinh khi gặp dạng bài này thường không biết cách giải hoặc rất lúng túng khi giải dẫn đến mất khá nhiều thời gian.

Các tài liệu liên quan đến dạng bài tập này còn rất ít và rời rạc không có hệ thống. Các phương pháp chỉ mang tích chất chung chung cho nhiều loại bài tập, chưa phân lọc cho riêng bài tập dạng này.

Với đề tài: “Kinh nghiệm giải toán kim loại tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit” hy vọng sẽ giúp cho các em học sinh giải quyết tốt dạng bài toán này trong các đề thi đại học và cao đẳng.

Dạy hay dỗ

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.