Latest Hóa Học THPT News

Hải Phòng – Đề thi khảo sát kiến thức 12

Hải Phòng - Đề thi khảo sát kiến thức 12

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài toán oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Bài toán oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc,…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

THPT Chuyên Vinh – Đề thi thử THPT Quốc Gia – Lần III – Năm 2017

THPT Chuyên Vinh - Đề thi thử THPT Quốc Gia - Lần…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Xử lý bài toán với nhiều các làm khác nhau

Xử lý bài toán với nhiều các làm khác nhau Hòa tan…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

“ÔN TẬP VÔ CƠ- Cơ bản-Lần 4” -20 câu/15 phút

"ÔN TẬP VÔ CƠ- Cơ bản-Lần 4" -20 câu/15 phút

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh