Latest Hóa Học THPT News

Phân tích – bài tập chuyên đề “Phi kim và các hợp chất”

Theo thống kê đề thi ĐH từ 2010-2013, có khoảng 1-3 câu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận hiệu quả

Với vai trò là giáo viên, bạn có nhiệm vụ rèn luyện…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Vấn đề sử dụng câu hỏi trong giảng dạy bộ môn Hóa học

VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG GIẢNG DẠY  Phát huy tính tích…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bồi dưỡng HSG hóa học ở trường THPT

Bồi dưỡng HSG hóa học ở trường THPT

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Phân tích, tránh một số sai lầm – bẫy thường gặp trong các kì thi

Phân tích, tránh một số sai lầm - bẫy thường gặp trong…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh