Thursday, May 25, 2017

Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016 (VC + HC...

Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016Vô Cơ - Ngày 06/01/2016 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B3gEANEj22YtdFVUNks0cTFrSE0/preview" query="" width="100%" height="780" /] Hữu Cơ - Ngày...

Quang Trị: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 2012-2013

Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2012-2013 VÒNG 01 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMVmt4Q3IxeDFaX0U/preview" query="" width="100%" height="780" /]VÒNG 02 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMTHJSeDZxNVh4YUk/preview"...

Hóa học: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 12

Hóa học: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 12[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMdlVOdklIb0g4eFk/preview" query="" width="100%" height="1180" /]

Sách bài tập: Hóa học hữu cơ – Ngô Thị Thuận

Sách bài tập: Hóa học hữu cơ - Ngô Thị Thuận[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMSWdNMFM0ZGlIQ3M/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Ôn HSG: Bài tập hóa học hữu cơ (tập 1 + 2)

Ôn HSG: Bài tập hóa học hữu cơ (tập 1 + 2)[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMSE1VWGFTdTkzS1U/preview" query="" width="100%" height="780" /][googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMU2xUZnRDdE1ZdTA/preview" query="" width="100%" height="780" /]

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3 Ebooks, sách hóa hữu cơ dành cho học sinh, sinh viên đại họcBộ...
Cơ sở hóa học hữu cơ - t1

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1 Ebooks, sách hóa hữu cơ dành cho học sinh, sinh viên đại họcBộ...

Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 – tỉnh Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 -  tỉnh Bắc Ninh[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMeHJOX3RHRVNfTWs/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Quảng Trị: Đề thi chọn HSH môn Hóa học – Năm 2012 – 2013

Quảng Trị: Đề thi chọn HSH môn Hóa học - Năm 2012 - 2013[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMMHpuU19BRFpQNWs/preview" query="" width="100%" height="1280" /]

Quảng Trị: Đề thi chọn HSG hóa học 12 – Năm 2013 – 2014

Quảng Trị: Đề thi chọn HSG hóa học 12 – Năm 2013 - 2014[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMalhfVTdfSTI1UTQ/preview" query="" width="100%" height="1280" /]

Đà Nẵng – Đề thi chọn HSG Hóa học 11 – Năm 1999 –...

Đà Nẵng - Đề thi chọn HSG Hóa học 11 - Năm 1999 - 2000[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMdmtBZlU4TURJYm8/preview" query="" width="100%" height="1280" /] Xem thêm và tài...

Đà Nẵng – Đề thi chọn HSG Hóa học 11 – Năm 1999 –...

Đà Nẵng - Đề thi chọn HSG Hóa học 11 - Năm 1999 - 1999[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMOEFENGVhQWl1cDA/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Stay connected

0FansLike

Latest article

Tuyển tập 36 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa – Thầy Tào...

Tuyển tập 36 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa - Thầy Tào Mạnh Đức Gửi đến các các em học sinh món quà...

Tuyển chọn các bài tập phân hóa trong đề thi thử năm 2017

Tuyển chọn các bài tập phân hóa trong đề thi thử năm 2017 P/s: Lời thầy Hiếu nhắn: Xin gửi đến các bạn đồng nghiệp và...

Tuyển tập 200 câu hỏi và bài tập phân hóa

Tuyển tập 200 câu hỏi và bài tập phân hóa[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B4DmgBm5uDYrd1Y1ZjIyRHh4eDg/preview" query="" width="100%" height="1480" /]