Sunday, September 24, 2017

Chuyên đề nhiệt động học: “Chiều hướng diễn biến của quá trình hóa học”

Chuyên đề nhiệt động học: “Chiều hướng diễn biến của quá trình hóa học” ” Nhiệt động học là một khoa học nghiên cứu...

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2014

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2014[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B3gEANEj22YtZ1ZldmlZbHo0Qkk/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016 (VC + HC...

Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016Vô Cơ - Ngày 06/01/2016 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B3gEANEj22YtdFVUNks0cTFrSE0/preview" query="" width="100%" height="780" /] Hữu Cơ - Ngày...

Quang Trị: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 2012-2013

Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2012-2013 VÒNG 01 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMVmt4Q3IxeDFaX0U/preview" query="" width="100%" height="780" /]VÒNG 02 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMTHJSeDZxNVh4YUk/preview"...

Hóa học: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 12

Hóa học: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 12[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMdlVOdklIb0g4eFk/preview" query="" width="100%" height="1180" /]

Sách bài tập: Hóa học hữu cơ – Ngô Thị Thuận

Sách bài tập: Hóa học hữu cơ - Ngô Thị Thuận[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMSWdNMFM0ZGlIQ3M/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Ôn HSG: Bài tập hóa học hữu cơ (tập 1 + 2)

Ôn HSG: Bài tập hóa học hữu cơ (tập 1 + 2)[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMSE1VWGFTdTkzS1U/preview" query="" width="100%" height="780" /][googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMU2xUZnRDdE1ZdTA/preview" query="" width="100%" height="780" /]

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3 Ebooks, sách hóa hữu cơ dành cho học sinh, sinh viên đại họcBộ...
Cơ sở hóa học hữu cơ - t1

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1 Ebooks, sách hóa hữu cơ dành cho học sinh, sinh viên đại họcBộ...

Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 – tỉnh Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 -  tỉnh Bắc Ninh[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMeHJOX3RHRVNfTWs/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Quảng Trị: Đề thi chọn HSH môn Hóa học – Năm 2012 – 2013

Quảng Trị: Đề thi chọn HSH môn Hóa học - Năm 2012 - 2013[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMMHpuU19BRFpQNWs/preview" query="" width="100%" height="1280" /]

Quảng Trị: Đề thi chọn HSG hóa học 12 – Năm 2013 – 2014

Quảng Trị: Đề thi chọn HSG hóa học 12 – Năm 2013 - 2014[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMalhfVTdfSTI1UTQ/preview" query="" width="100%" height="1280" /]

Stay connected

0FansLike

Latest article

Hệ thống lý thuyết về nguyên tử – Hóa học 10

Hệ thống lý thuyết về nguyên tử - Hóa học 10

2018 – Các dạng bài tập liên quan về nguyên tử – hạt nhân...

2018 - Các dạng bài tập liên quan về nguyên tử - hạt nhân nguyên tử Tài liệu gồm có 8 trang. + 4 Trang đầu...

Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học...

Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn...