Luyện Thi HSG – THPT

Latest Luyện Thi HSG - THPT News

Tuyển tập đề thi chọn HSG môn Hóa học 12

Tuyển tập đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 Sở Giáo…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Phân tích – bài tập chuyên đề “Phi kim và các hợp chất”

Theo thống kê đề thi ĐH từ 2010-2013, có khoảng 1-3 câu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bồi dưỡng HSG hóa học ở trường THPT

Bồi dưỡng HSG hóa học ở trường THPT

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thanh Hóa: Đề thi chọn học sinh giỏi 12 – Ngày thi 24.03.2015

Thanh Hóa: Đề thi chọn học sinh giỏi 12 - Ngày thi…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh