Luyện Thi HSG – THPT

Latest Luyện Thi HSG - THPT News

Đà Nẵng – Đề thi chọn HSG Hóa học 11 – Năm 1997 – 1998

Đà Nẵng - Đề thi chọn HSG Hóa học 11 - Năm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

DE HSG Tỉnh Lâm Đồng Hoa 2009-2010, 2010-2011,2012-2013

DE HSG Tỉnh Lâm Đồng Hoa 2009-2010, 2010-2011,2012-2013

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài tập hóa học hữu cơ dành cho HSG

BT HÓA HỮU CƠ P1 - CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Bài…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Tuyển tập đề – hướng dẫn giải chi tiết đề thi HSG hóa 10

Tuyển tập đề - hướng dẫn giải chi tiết đề thi HSG…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

[Hà Tĩnh] Đề thi chọn HSG hóa học 10 – Năm 2012 – 2013

Đề thi chọn HSG hóa học 10 - Năm 2012 - 2013

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh