Tuesday, October 17, 2017

Giải gần đúng một số bài toán về axit –bazơ bằng phương pháp Niutơn

Giải gần đúng một số bài toán về axit –bazơ bằng phương pháp Niutơn Hóa phân tích là môn khoa học về các phương pháp...

Quảng Bình – Đề thi chọn HSG môn Hóa – Hóa Học 11

Quảng Bình - Đề thi chọn HSG môn Hóa - Hóa Học 11

Hệ thống lí thuyết và bài tập động hóa học bồi dưỡng học sinh...

Hệ thống lí thuyết và bài tập động hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giaMời quý thầy cô và các bạn đang...

Một số vài tập về Chuyên đề Cơ chế phản ứng đóng vòng

Một số vài tập về Chuyên đề Cơ chế phản ứng đóng vòng. Chuyên đề Cơ chế phản ứng đóng vòng sắp được hoàn...

Tổng hợp 40 năm đề thi ICHO (olympic hóa học quốc tế)

Tổng hợp 40 năm đề thi ICHO (olympic hóa học quốc tế)Tổng hợp đề thi ICHO (International Chemistry Olympiad) từ năm 1968 đến năm 2008 Nội...

Cơ sở lí thuyết và phân loại bài tập về tinh thể ôn tập...

Cơ sở lí thuyết và phân loại bài tập về tinh thể ôn tập học sinh giỏi môn Hóa họcTrong chương trình hoá học...

100 bài tập xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

100 bài tập xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B4fbDJl2ne5cODhXYnl6bGJjUHc/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Bộ đề và đáp án thi chọn HSG kì thi cấp quốc gia –...

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B1BLGZglw_WQelQ1dm1rZEptOXc/preview" query="" width="100%" height="1480"...

Bài tập ôn tập cho đội tuyển ôn thi HSG Quốc Gia

Bài tập ôn tập cho đội tuyển ôn thi HSG Quốc Gia[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B5e-Y0SSrkmqWC1BcDVwaUVqQTA/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 (Có...

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 (Có đáp án chi tiết)[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B-aanuOGvhwecnFmT2N5WGNJalE/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Đề thi và đáp án HSG Hóa lớp 12-Năm học 2014-2015-Tỉnh Quảng Trị

Đề thi và đáp án HSG Hóa lớp 12-Năm học 2014-2015-Tỉnh Quảng TrịNhư các em đã biết, kì thi học sinh giỏi là kì...

Đề thi HSG môn Hóa tỉnh Hà Tĩnh 2015 – 2015 có đáp án

Đề thi HSG môn Hóa tỉnh Hà Tĩnh 2015 – 2015 có đáp ánNhư các em đã biết, kì thi học sinh giỏi là...

Stay connected

0FansLike

Latest article

Tài liệu hóa học 11 – Chương 1 – Sự điện ly: Lý thuyết...

Tài liệu hóa học 11 - Chương 1 - Sự điện ly: Lý thuyết và bài tập[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B0qKcDiAh_YsX20tOGZqTUhaOGM/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông – Môn Hóa học

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông - Môn Hóa học[googleapps domain="drive" dir="file/d/0B0qKcDiAh_YsaHZpd0tHYkZEUk0/preview" query="" width="100%" height="1480" /]

Kim loại tác dụng với dung dịch muối: Lý thuyết và bài tập

Kim loại tác dụng với dung dịch muối: Lý thuyết và bài tập