Luyện Thi HSG - THPT

Đề thi chọn HSG Quốc gia năm 2016 môn HÓA Ngày thi thứ nhất (6/1/2016)
Chuyên đề ôn thi HSG: Cân bằng hóa học Trong đời sống và sản xuất, có những phản ứng hóa học chỉ xảy ra được...
Chuyên đề nhiệt động học: “Chiều hướng diễn biến của quá trình hóa học” ” Nhiệt động học là một khoa học nghiên cứu...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2014 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B3gEANEj22YtZ1ZldmlZbHo0Qkk/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Đề thi chọn HSG quốc gia môn Hóa học năm 2016 Vô Cơ - Ngày 06/01/2016 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B3gEANEj22YtdFVUNks0cTFrSE0/preview" query="" width="100%" height="780" /] Hữu Cơ - Ngày...
Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm học 2012-2013 VÒNG 01 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMVmt4Q3IxeDFaX0U/preview" query="" width="100%" height="780" /] VÒNG 02 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMTHJSeDZxNVh4YUk/preview"...
Hóa học: Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi quốc gia 12 [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMdlVOdklIb0g4eFk/preview" query="" width="100%" height="1180" /]
Sách bài tập: Hóa học hữu cơ - Ngô Thị Thuận [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMSWdNMFM0ZGlIQ3M/preview" query="" width="100%" height="1480" /]
Ôn HSG: Bài tập hóa học hữu cơ (tập 1 + 2) [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMSE1VWGFTdTkzS1U/preview" query="" width="100%" height="780" /] [googleapps domain="drive" dir="file/d/0B26XrRIEFpWMU2xUZnRDdE1ZdTA/preview" query="" width="100%" height="780" /]
Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 3 Ebooks, sách hóa hữu cơ dành cho học sinh, sinh viên đại học Bộ...

Social Networks

23,500FansLike
294FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

Padlet Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Padlet Trong Dạy Học

Padlet Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Padlet Trong Dạy Học ĐĂNG KÍ TẠO THÀNH VIÊN: CLICK HERE Padlet là một bức tường ảo cho phép...

Nguyên tắc bút mực xanh

Nguyên tắc bút mực xanh được giới thiệu bởi Tatiana Ivanko, một nhà tâm lý học trẻ em và cũng là một người mẹ. Trong...

Leave a comment