Hỏi/Đáp Hóa THPT

Latest Hỏi/Đáp Hóa THPT News

Đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa – Năm 2023 có nhiều lỗi?

Đề thi tốt nghiệp THPT môn hóa - Năm 2023 có nhiều…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số bài tập ôn luyện HSG – Hóa Học 12

Một số bài tập ôn luyện HSG - Hóa Học 12 Một…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Giải đáp câu hỏi ngày 29/01/202

Cho 13,52 gam chất X tan hooàn toàn trong 50 gam nước,…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh