Latest Hóa Học 11 News

Đà Nẵng – Đề thi chọn HSG Hóa học 11 – Năm 1997 – 1998

Đà Nẵng - Đề thi chọn HSG Hóa học 11 - Năm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài tập hóa học bằng hình ảnh – đồ thị

BÀI TẬP HÓA HỌC HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC XU HƯỚNG…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Phân tích – bài tập chuyên đề “Phi kim và các hợp chất”

Theo thống kê đề thi ĐH từ 2010-2013, có khoảng 1-3 câu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Một số chuyên đề ôn tập hóa – trích từ đề thi ĐH

Một số chuyên đề ôn tập hóa - trích từ đề thi…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh