Latest Hóa Học 11 News

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học 11

Đề cương cung cấp lý thuyết, bài tập trắc nghiệm cơ bản…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch chứa ion H+ và ion nitrat

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch chứa ion H+…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Tài liệu: Đại cương về hóa học hữu cơ – Hidrocacbon

Tài liệu: Đại cương về hóa học hữu cơ - Hidrocacbon  

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đà Nẵng – Đề thi chọn HSG Hóa học 11 – Năm 1999 – 2000

Đà Nẵng - Đề thi chọn HSG Hóa học 11 - Năm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Đà Nẵng – Đề thi chọn HSG Hóa học 11 – Năm 1999 – 1999

Đà Nẵng - Đề thi chọn HSG Hóa học 11 - Năm…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh