Hoá học Lập thể – Võ Thị Thu Hằng
Capture
Nguồn phát hành: Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, 2002

Sơ lược:

Phần A: Lý thuyết
Chương 1: Khái niệm cơ bản
Chương 2: Đồng phân quang học
Chương 3: Đồng phân hình học.
Chương 4: Đồng phân cấu trạng của hợp chất không vòng.
Chương 5: Cấu trạng của hợp chất vòng no
Chương 6: Hóa lập thể của dị tố và Polymer.
Chương 7: Hóa lập thể động.

Phần B: Bài tập
Đồng phân quang học .
Đồng phân hình học
Đồng phân cấu trạng.
Phản ứng thế SN .
Phản ứng tách .
Phản ứng cộng

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.