Hóa học vô cơ – Nguyễn Đức Vận (Tập 1 + 2)

0
986

Giáo trình hóa học vô cơ tập 1 – PGS.Nguyễn Đức

Sách gồm các chương sau:

Chương 1: Mở Đầu: Tổng quan về các nguyên tố phi kim

Chương 2:Hidro và các hợp chất hidrua

Chương 3: Oxi,Ozon, Các hợp chất H2O,H2O2 và các oxit

Chương 4:Các nguyên tố nhóm VIIIA:heli,neon,agon,kripton

Chương 5:Các nguyên tố nhóm VIIA:flo,clo,brom,iot, atatin

Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIA: oxi, lưu huỳnh,selen,telu,poloni

Chương 7:Các nguyên tố nhóm VA:nitơ, photpho, asen,antimon, bitmut

Chương 8:Các nguyên tố nhóm IVA:Cacbon và silic

Chương 9:Các nguyên tố nhóm IIIA:Bo

Giáo trình hóa học vô cơ tập 2 – PGS.Nguyễn Đức

Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Chương 1. Đại cương về kim loại
Chương 2. Các nguyên tố nhóm IA (kim loại kiềm)
Chương 3. Các nguyên tố nhóm IIA (kim loại kiềm thổ)
Chương 4. Các nguyên tố nhóm IIIA (nhôm – gali – inđi – tali)
Chương 5. Các nguyên tố nhóm IVA (gecmani – thiếc – chì)
Chương 6. Đại cương về nguyên tố chuyển tiếp
Chương 7. Các nguyên tố nhóm IB ( đồng – bạc – vàng )
Chương 8. Các nguyên tố nhóm IIB (kẽm – cađimi thủy ngân)
Chương 9. Các nguyên tố nhóm VIB (crom – molipđen – vonfram)
Chương 10. Các nguyên tố nhóm VII B (mangan – tecnexi – reni)
Chương 11. Các nguyên tố nhóm VIII B (sắt – coban – niken và họ platin)

TẬP 1

dowloads

TẬP 2

download

Bản Full cả hai tập

download

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.