Home Đề thi tuyển sinh vào 10 THPT đề thi và đáp án- kỳ thi vào 10 chuyên hóa

[HÀ NỘI – 2010] đề thi và đáp án- kỳ thi vào 10 chuyên hóa

1
285

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT

NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN THI: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 120 phút

Leave a comment

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.