Tạp Chí Hóa Học https://hoahoc.org Nơi gặp gỡ, trao đổi của những bạn trẻ yêu hóa học. Thu, 22 Jun 2017 01:51:48 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 104783211 Rèn luyện kỹ năng viết và cân bằng phương trình phản ứng https://hoahoc.org/ren-luyen-ky-nang-viet-va-can-bang-phuong-trinh-phan-ung.html https://hoahoc.org/ren-luyen-ky-nang-viet-va-can-bang-phuong-trinh-phan-ung.html#respond Tue, 20 Jun 2017 00:16:45 +0000 https://hoahoc.org/?p=4173 Rèn luyện kỹ năng viết và cân bằng phương trình phản ứng Bài tập hóa học là một trong những nguồn để hình thành kiến thức kỹ năng mới cho học sinh. Bài tập hóa học là phương tiện hữu hiệu để rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh. Bài tập hóa […]

The post Rèn luyện kỹ năng viết và cân bằng phương trình phản ứng appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/ren-luyen-ky-nang-viet-va-can-bang-phuong-trinh-phan-ung.html/feed 0 4173
Liên hệ thực tế nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn hoá học ở trường THCS https://hoahoc.org/lien-he-thuc-te-nham-nang-cao-hieu-qua-day-hoc-mon-hoa-hoc-o-truong-thcs.html https://hoahoc.org/lien-he-thuc-te-nham-nang-cao-hieu-qua-day-hoc-mon-hoa-hoc-o-truong-thcs.html#respond Mon, 19 Jun 2017 00:10:38 +0000 https://hoahoc.org/?p=4171 Liên hệ thực tế nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn hoá học ở trường THCS Môn hóa học ở trường THCS giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí tuệ của học sinh. Mục đích của môn học là giúp cho học sinh hiểu đúng đắn và […]

The post Liên hệ thực tế nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn hoá học ở trường THCS appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/lien-he-thuc-te-nham-nang-cao-hieu-qua-day-hoc-mon-hoa-hoc-o-truong-thcs.html/feed 0 4171
Chuyên đề: Este – lipit – Một số kiến thức trọng tâm, phân dạng cụ thể https://hoahoc.org/chuyen-de-este-lipit-mot-kien-thuc-trong-tam-phan-dang-cu.html https://hoahoc.org/chuyen-de-este-lipit-mot-kien-thuc-trong-tam-phan-dang-cu.html#respond Sun, 18 Jun 2017 01:11:14 +0000 https://hoahoc.org/?p=4168 Chuyên đề: Este – lipit – Một số kiến thức trọng tâm, phân dạng cụ thể

The post Chuyên đề: Este – lipit – Một số kiến thức trọng tâm, phân dạng cụ thể appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/chuyen-de-este-lipit-mot-kien-thuc-trong-tam-phan-dang-cu.html/feed 0 4168
Vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 https://hoahoc.org/ve-cong-thuc-hoa-hoc-dung-cu-thi-nghiem-bang-chemwin-6-0.html https://hoahoc.org/ve-cong-thuc-hoa-hoc-dung-cu-thi-nghiem-bang-chemwin-6-0.html#respond Thu, 15 Jun 2017 14:42:48 +0000 https://hoahoc.org/?p=4164 Vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 Chemwin là phần mềm vẽ công thức hoá học, các phản ứng hoá học và các dụng cụ thí nghiêm trong hoá học khá thông dụng của Bio-Rad Laboratories. So với phần mềm đàn anh trong lĩnh vực vẽ công thức khác như […]

The post Vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0 appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/ve-cong-thuc-hoa-hoc-dung-cu-thi-nghiem-bang-chemwin-6-0.html/feed 0 4164
30 bài tập tổng ôn kiến thức lý thuyết Hóa học – Năm 2017 https://hoahoc.org/30-bai-tap-tong-kien-thuc-ly-thuyet-hoa-hoc-nam-2017.html https://hoahoc.org/30-bai-tap-tong-kien-thuc-ly-thuyet-hoa-hoc-nam-2017.html#respond Wed, 14 Jun 2017 05:24:31 +0000 https://hoahoc.org/?p=4156 30 bài tập tổng ôn kiến thức lý thuyết Hóa học – Năm 2017

The post 30 bài tập tổng ôn kiến thức lý thuyết Hóa học – Năm 2017 appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/30-bai-tap-tong-kien-thuc-ly-thuyet-hoa-hoc-nam-2017.html/feed 0 4156
Một số câu trong bộ bài tập trọng điểm môn Hóa Học mức 8 – 10 điểm https://hoahoc.org/mot-cau-trong-bo-bai-tap-trong-diem-mon-hoa-hoc-muc-8-10-diem.html https://hoahoc.org/mot-cau-trong-bo-bai-tap-trong-diem-mon-hoa-hoc-muc-8-10-diem.html#respond Wed, 14 Jun 2017 00:14:35 +0000 https://hoahoc.org/?p=4154 Một số câu trong bộ bài tập trọng điểm môn Hóa Học mức 8 – 10 điểm Câu 6: Cho 12,55 gam hỗn hợp rắn X gồm FeCO3, MgCO3 và. Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 và NaNO3 (trong đó tỷ lệ mol của H2SO4 và NaNO3 tương ứng là 19:1) thu được […]

The post Một số câu trong bộ bài tập trọng điểm môn Hóa Học mức 8 – 10 điểm appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/mot-cau-trong-bo-bai-tap-trong-diem-mon-hoa-hoc-muc-8-10-diem.html/feed 0 4154
THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Đề thi thử THPT Quốc Gia Năm 2017 – Lần 4 https://hoahoc.org/thpt-chuyen-nguyen-trai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2017-lan-4.html https://hoahoc.org/thpt-chuyen-nguyen-trai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2017-lan-4.html#respond Tue, 13 Jun 2017 20:07:43 +0000 https://hoahoc.org/?p=4152 THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Đề thi thử THPT Quốc Gia Năm 2017 – Lần 4

The post THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Đề thi thử THPT Quốc Gia Năm 2017 – Lần 4 appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/thpt-chuyen-nguyen-trai-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2017-lan-4.html/feed 0 4152
Vĩnh phúc: Đề kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên Hóa THCS https://hoahoc.org/vinh-phuc-de-kiem-tra-chat-luong-chuyen-mon-giao-vien-hoa-thcs.html https://hoahoc.org/vinh-phuc-de-kiem-tra-chat-luong-chuyen-mon-giao-vien-hoa-thcs.html#respond Mon, 12 Jun 2017 12:35:40 +0000 https://hoahoc.org/?p=4149 Vĩnh phúc: Đề kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên Hóa THCS Câu 8 (1,0 điểm) Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, D có công thức phân tử tương ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. Chúng có những tính chất sau: – Chỉ A và B tác dụng với Na giải phóng khí […]

The post Vĩnh phúc: Đề kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên Hóa THCS appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/vinh-phuc-de-kiem-tra-chat-luong-chuyen-mon-giao-vien-hoa-thcs.html/feed 0 4149
THPT Nam Yên Thành – Đề thi thử THPT Quốc Gia – Lần 2 – Năm 2017 https://hoahoc.org/thpt-nam-yen-thanh-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2017.html https://hoahoc.org/thpt-nam-yen-thanh-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2017.html#respond Mon, 12 Jun 2017 12:16:45 +0000 https://hoahoc.org/?p=4142 THPT Nam Yên Thành – Đề thi thử THPT Quốc Gia – Lần 2 – Năm 2017 Câu 34: Hỗn hợp X gồm Al và Mg. Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y và 1,344 lit hỗn hợp khí Z (dktc) gồm 2 […]

The post THPT Nam Yên Thành – Đề thi thử THPT Quốc Gia – Lần 2 – Năm 2017 appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/thpt-nam-yen-thanh-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2017.html/feed 0 4142
Nghệ An: Đề thi tuyển sinh vào 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu https://hoahoc.org/nghe-de-thi-tuyen-sinh-vao-10-thpt-chuyen-phan-boi-chau.html https://hoahoc.org/nghe-de-thi-tuyen-sinh-vao-10-thpt-chuyen-phan-boi-chau.html#respond Mon, 12 Jun 2017 10:40:32 +0000 https://hoahoc.org/?p=4139 Nghệ An: Đề thi tuyển sinh vào 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu

The post Nghệ An: Đề thi tuyển sinh vào 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/nghe-de-thi-tuyen-sinh-vao-10-thpt-chuyen-phan-boi-chau.html/feed 0 4139
Đề thi vào lớp 10 môn Hóa THPT chuyên TPHCM – 2016 – 2017 https://hoahoc.org/de-thi-vao-lop-10-mon-hoa-thpt-chuyen-tphcm-2016-2017.html https://hoahoc.org/de-thi-vao-lop-10-mon-hoa-thpt-chuyen-tphcm-2016-2017.html#respond Mon, 12 Jun 2017 01:53:41 +0000 https://hoahoc.org/?p=4133 Đề thi vào lớp 10 môn Hóa THPT chuyên TPHCM – 2016 – 2017

The post Đề thi vào lớp 10 môn Hóa THPT chuyên TPHCM – 2016 – 2017 appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/de-thi-vao-lop-10-mon-hoa-thpt-chuyen-tphcm-2016-2017.html/feed 0 4133
Cơ chế của một số phản ứng hữu cơ đặc trưng trong chương trình hóa học phổ thông. https://hoahoc.org/co-che-cua-mot-phan-ung-huu-co-dac-trung-trong-chuong-trinh-hoa-hoc-pho-thong.html https://hoahoc.org/co-che-cua-mot-phan-ung-huu-co-dac-trung-trong-chuong-trinh-hoa-hoc-pho-thong.html#respond Mon, 12 Jun 2017 01:17:40 +0000 https://hoahoc.org/?p=4130 Cơ chế của một số phản ứng hữu cơ đặc trưng trong chương trình hóa học phổ thông. TẢI FILE WORD

The post Cơ chế của một số phản ứng hữu cơ đặc trưng trong chương trình hóa học phổ thông. appeared first on Tạp Chí Hóa Học.

]]>
https://hoahoc.org/co-che-cua-mot-phan-ung-huu-co-dac-trung-trong-chuong-trinh-hoa-hoc-pho-thong.html/feed 0 4130