Ebook: Sách nhiệt động học 2

0
646
nhiet dong hoc 2

Ebook: Sách nhiệt động học 2nhiet dong hoc 2

Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ chương trình đào tạo kĩ sư chất lượng cao tại Việt Nam

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.