Ebook: Sách nhiệt động học 1

0
321
nhiet dong hoc 1

Ebook: Sách nhiệt động học 1
nhiet dong hoc 1

Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ chương trình đào tạo kĩ sư chất lượng cao tại Việt Nam.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.