Đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu môn học

Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học, đảm bảo mối liên hệ nghịch giữa giáo viên và học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu môn học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động dạy và học Hóa học ở trường THPT.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1_6

2_4

3_5

4_3

5_2

6_2

7_2

8_2

9_2

10_1

11

12

13

14

15

Tác giả bài viết: Đặng Thị Thuận An

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.