Đề thi thử vào lớp 10 môn hóa chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội 2016

0
369
Phân tích, tránh một số sai lầm - bẫy thường gặp trong các kì thi

Đề thi thử vào lớp 10 môn hóa chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội 2016

Dưới đây là: Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa chuyên Nguyễn Huệ năm 2016 – 2017 để cách bạn học sinh có thể tham khảo và thử sức mình với đề thi vào trường chuyên này, trước khi có quyết định lựa chọn đăng ký dự thi vào lớp 10. Đồng thời, giúp các bạn học sinh có thể thử sức và đúc rút kinh nghiệm, lên kế hoạch ôn tập thật tốt, cải thiện điểm thi vào lớp 10 sắp tới.

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Từ những chất sau: Cu, S, O­­2, Na2SO­3, H2SO4 đặc và H2SO4 loãng, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng trực tiếp tạo thành SO2.

2. Cho khí hiđro đi qua than nóng đỏ thu được khí A. Nhiệt phân khí A thu được khí B làm mất màu dung dịch brom. Nếu trộn khí B với khí hiđro theo tỉ lệ 1 : 1 về thể tích rồi nung nóng (có mặt Ni) thì thu được khí C. Nếu đun nóng khí B với bột cacbon ở nhiệt độ 600°C thì thu được chất lỏng D. Nếu trùng hợp khí C thì thu được chất rắn E có khối lượng phân tử rất lớn. Nếu dẫn khí C vào nước có pha thêm vài giọt axit thì thu được dung dịch F.

Xác định công thức hóa học và viết công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E và F.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.