Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lại Sơn, Kiên Giang

0
289

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lại Sơn, Kiên Giang

THPT Lại Sơn, Kiên Giang

Mới đây trường THPT Lại Sơn tỉnh Kiên Giang mới tổ chức kì thi thử quốc gia. Nhóm Admin cũng đã sưu tầm đề thi môn Hóa và gửi tới các bạn. Theo đánh giá của cá nhân Ad thì đây là đề thi khá hay đòi hỏi các bạn có cơ sở lí thuyết chắc chắn và sự linh hoạt trong những bài toán có tính logic cao.

Các bạn hãy trau dồi kiến thức của mình bằng cách thử sức với đề thi này nhé!

Một số câu hay và khó:

Câu 42: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa muối và 0,896 lít khí NO (duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được 59,04 gam chất rắn. Mặt khác, cho NaOH dư vào Y thì thấy có 0,44 mol NaOH phản ứng. % khối lượng của Fe trong X gần nhấtvới:

A.4,2%

B. 2,5%

C. 6,3%

D. 2,8%

Câu 43: Hỗn hợp T gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở, tạo bởi glyxin và alanin). Đun nóng m gam T trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m + 11,85) gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3 và hồn hợp Q gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Q vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 42,03 và còn lại 3,696 lít (đktc) một khí duy nhất. Phần trăm khối lượng của X trong T gần nhấtvới giá trị nào sau đây?

A.54

B. 52

C. 55

D. 53

Câu 44: Cho 14 gam Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4  2,5 M và HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Thêm dung dịch NaNO3 dư vào X được dung dịch Y. Cho bột Cu vào Y thì số mol Cu bị hòa tan tối đa là: (biết sản phẩm khử của NO3 chỉ có NO duy nhất).

A.0,1 mol

B. 0,05 mol

C. 0,2 mol

D. 0,15 mol

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.