Đề thi thử môn Hóa trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 3 – 2017

0
280

Đề thi thử môn Hóa trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc lần 3 – 2017

Đề thi thử môn Hóa trường THPT Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc lần 3 năm 2017 sẽ là một tài liệu hay dành cho các em. Đề thi gồm 40 câu với thời gian làm bài 50 phút. Các em cùng tải về và tham khảo nào!

Một số câu hay và khó trong đề thi thử trường THPT Yên Lạc

Câu 22: Hỗn hợp X gồm tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) chỉ tạo ra từ Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy(chỉ gồm CO2, H2O và N2) vào bình đựng 140ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 840ml (đktc) một khí duy nhất thoát ra và thu được dung dịch có khối lượng tăng 11,865g so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 9,25.

B. 7,26 .

C. 6,26.

D. 8,25.

Câu 34: Hòa tan hết 27,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe3O4, Fe2O3 và Cu trong dung dịch chứa 0,9 mol HCl (dùng dư), thu được dung dịch Y có chứa 13,0 gam FeCl3. Tiến hành điện phân dung dịch Y bằng điện cực trơ đến khi ở catot bắt đầu có khí thoát ra thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,64 gam. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 118,64.

B. 117,39.

C. 116,89.

D. 116,31.

Xem chi tiết đề thi thử

LINKS DOWLOADS: 

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.