Đề thi thử đại học của nhóm “Hóa Học Boolgol” – Lần 4

0
344

Đề thi thử đại học của nhóm “Hóa Học Boolgol” – Lần 4

Đề do thầy Vũ Nguyễn Biên soạn, đề lần này rất hay đặc biệt là các câu hỏi phân loại, có khá nhiều bẫy ở khắp mọi nơi, nếu lơ là chủ quan thì sẽ sai ngay.
11

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.